Colanders

Sort by:
Quantity
Kraus CS-2
Kraus CS-2 Colander
$59.95 $130.00 20 in stock.
KRAUS CS-2 STAINLESS STEEL COLANDER
Quantity
PKX11028-02-01
$151.20 $210.00 4 in stock.
FRANKE PX-70S STAINLESS COLANDER
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
PKX11028-02-011
$143.00 $220.00 1 in stock.
FRANKE PE-70S STAINLESS COLANDER
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
$249.00 $415.00 6 in stock.
BLANCO 224387 PRECISION COLANDER
Quantity
Quantity
Quantity
$51.66 $65.00 277 in stock.
BOCCHI 2310 0002 COLANDER WITH SILICONE PADS
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
KB-70c
Quantity
Quantity
$41.86 $69.76 9 in stock.
HOUZER ENDURA COLANDER (CL-1420)
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
$59.95 $130.00 30 in stock.
KRAUS CS-3 STAINLESS STEEL COLANDER
Quantity
$59.95 $130.00 30 in stock.
KRAUS CS-4 STAINLESS STEEL COLANDER
Quantity
Kraus SP-1
$37.78 $80.00 30 in stock.
KRAUS SP-1 STAINLESS STEEL COLANDER
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity
Quantity